Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 21-12-2020

Quyết định về việc công nhận rèn luyện học kỳ II (đợt 3) năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2394/QĐ-ĐHTN ngày 20/11/2020. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan