Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 21-12-2020

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện (bổ sung) học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 2431/QĐ-ĐHTN ngày 25/11/2020. Chi tiết xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan