Thông báo Sinh viên

Ngày 13-10-2020

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh khóa 14A, 14B, 15A, 15B, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 3; Đại học liên thông ngành sư phạm Anh khóa 2 tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 1857/TB-ĐHTN ngày 6/10/2020. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan