Cuộc thi thiết kế biểu trưng Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Ngày 02-10-2020

Cuộc thi thiết kế biểu trưng Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Cuộc thi thiết kế biểu trưng Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên. (Phiếu đăng ký & Cam kết tham dự cuộc thi tại file đính kèm)

Các bài liên quan