Thông báo công văn về việc triệu tập viên chức dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II)

Công văn số: 1676/ĐHTN-TCCB ngày 10/9/2020. Chi tiết công văn và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan