Thông báo Sinh viên

Ngày 01-09-2020

Thông báo về việc sinh viên quay trở lại học tập trung tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 trong điều kiện tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thông báo số:277/TB-TNN ngày 31/8/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Đính kèm:

Các bài liên quan