Thông báo

Ngày 30-08-2020

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký triển khai nhiệm vụ "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020"

Thông báo số: 1569/QĐ-ĐHTN ngày 6/8/2020. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan