Thông báo Sinh viên

Ngày 30-08-2020

Thông báo về việc điều chỉnh thu học phí của lớp sinh viên lớp ĐH văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh khóa 15B và Ngôn ngữ Trung K3 hệ chính quy tại Trường Ngoại ngữ ĐHTN

Thông báo số: 1402/TB-ĐHTN ngày 4/8/2020. Chi tiết thông báo và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan