Thông báo Sinh viên

Ngày 10-08-2020

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ hè năm học 2019 - 2020

Thông báo số: 1359/TB-ĐHTN ngày 31/7/2020. Chi tiết danh sách kèm thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan