Giới thiệu

Ngày 16-07-2013

Thông tin du học

Sinh viên khoa Ngoại ngữ có các cơ hội được đi du học tại nước ngoài theo chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tập đoàn và tổ chức trong và ngoài nước phân bổ và tài trợ.

Trong năm học 2012-2013 Khoa có 01 sinh viên du học tại Nga; 02 sinh viên đi thực tập tại Thái Lan
Hàng năm khoa Ngoại ngữ có các chương trình trao đổi sinh viên sang học tập, nghiên cứu và thực tập ở 1 số Trường Đại học tại Trung Quốc.
Trong thời gian tới, Khoa Ngoại ngữ sẽ tích cực xúc tiến các chương trình trao đổi và liên kết đào tạo để sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận với môi trường học tập nước ngoài.

Các bài liên quan