Công văn về việc thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 03-02-2020

Công văn về việc thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Công văn số: 246/TNN-HSSV ngày 29/7/2020. Xem thêm thông tin dưới bài viết này.

 

XEM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẠI CHUYÊN MỤC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Các bài liên quan