Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 19-11-2019

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

Quyết định số: 2121/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan