Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 19-11-2019

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2018 - 2019

Quyết định số: 2118/QĐ-ĐHTN ngày 13/11/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan