Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1996/QĐ-ĐHTN ngày 29/10/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan