Cẩm nang dành cho Tân sinh viên K43

Ngày 20-09-2019

Cẩm nang dành cho Tân sinh viên K43

Cẩm nang dành cho Tân sinh viên K43

1.   Các mẫu đơn liên quan đến Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

2.   Các mẫu đơn liên quan đến công tác học sinh sinh viên

    +  Mẫu giấy xác nhận sinh viên, xác nhận vay vốn mới

    + Mẫu đơn đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp

    + Mẫu phiếu khảo sát sinh viên

    + Mẫu đơn bảo lưu, thôi học mới năm 2020

    + Mẫu giấy ủy quyền

    + Các mẫu đơn chế độ chính sách dành cho sinh viên

3. Các Thông tin liên quan đến Đào tạo

      + Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên

    + Quy định thực tập sư phạm, thực tập ngôn ngữ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

    + Quy đinh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ được công nhận đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

    + Quy định về đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ đối với Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

    + Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên

    + Quy định học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại đại học Thái Nguyên

    + Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ hai trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

    + Quy định về xét miễn và công nhận tích lũy học phần cho sinh viên theo học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

    + Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

   + Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

   + Quy định công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Đại học Thái Nguyên

   + Quyết định về việc ban hành quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên

   +  Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên

  + Quyết định về việc ban hành "Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên"

  + Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung các học phần ngoại ngữ 2 vào các chương trình đào tạo đơn ngữ trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

4. Tài liệu Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa

Banner tham khảo tại: Gerd Altmann từ pixabay

Các bài liên quan