Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 12-09-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1532/QĐ-ĐHTN ngày 3/9/2019. Chi tiết danh dách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan