Thông báo tuyển sinh

Ngày 19-08-2019

Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 2

Thông báo số: 1487/TB-ĐHTN ngày 19/8/2019.

Các bài liên quan