Thông báo tuyển sinh

Ngày 01-08-2019

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu năm 2019

Thông báo số: 1268/TB-ĐHTN ngày 30/7/2019.

Các bài liên quan