Thông báo tuyển sinh

Ngày 29-07-2019

Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Thông báo tuyển sinh số 1176/ĐHTN ngày 01/7/2019 về việc xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện ở THPT (học bạ) đợt 2 năm 2019 vào Đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1335/TB-ĐHTN ngày 25/7/2019.

Các bài liên quan