Thông báo tuyển sinh

Ngày 22-07-2019

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (điểm sàn) của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 1316/ĐHTN-ĐT ngày 22/7/2019.

Các bài liên quan