Thông báo tuyển sinh

Ngày 04-07-2019

Thông báo tuyển sinh xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện (học bạ) đợt 2 năm 2019 vào đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 1176/ĐHTN-ĐT ngày 1/7/2019.

Các bài liên quan