Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 vào Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên theo kết quả và rèn luyện THPT đợt 1

Thông báo số:1108/TB-ĐHTN ngày 21/6/2018.

Các bài liên quan