Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 09-05-2019

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 481/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan