Thông báo tuyển sinh

Ngày 03-05-2019

Thông báo tuyển sinh Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện ở THPT (học bạ) vào đại học hệ chính quy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên đợt 1 năm 2019

Thông báo số: 619/ĐHTN-ĐT ngày 25/4/2019.

Các bài liên quan