Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí ký túc xá học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:427/QĐ-ĐHTN ngày 25/3/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan