Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 04-04-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:482/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan