Cảnh báo học vụ

Ngày 27-02-2019

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế thi học kì I năm học 2018 - 2019

Quyết định số:256/QĐ-ĐHTN ngày 21/2/2019.

Các bài liên quan