Giới thiệu

Ngày 28-06-2013

Giới thiệu hệ thống phòng học đa phương tiện

Hệ thống phòng máy Khoa Ngoại ngữ đa dạng, hiện đại

Phòng học đa chức năng, phòng LAB: Hiện tại, Khoa được Nhà nước đầu tư trang bị 05 phòng đa chức năng và 02 phòng LAB. Với số lượng 07 phòng máy hiện đại bao gồm máy tính chủ, máy tính học viên, máy chiếu, tivi 3D, tai nghe, loa trợ giảng, phần mềm giảng dạy, mạng internet, wifi, máy điều hòa không khí đáp ứng tốt các điều kiện học tập thực hành, nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên và sinh viên.

Phòng LAB

 Phòng học đa chức năng (301)

 Phòng đa chức năng

Các bài liên quan