Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 18-02-2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:208/QĐ-ĐHTN ngày 30/1/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan