Giới thiệu

Ngày 28-06-2013

Giới thiệu khu giảng đường

Nội dung

      Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được quy hoạch xây dựng trên diện tích đất 20,4458 ha, đóng trên địa bàn Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội  của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ khi thành lập Khoa Ngoại ngữ cho đến nay, cơ sở vật chất của Khoa được đầu tư đã đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ công tác đào tạo và công tác chuyên môn của Khoa.

Phòng học: Khoa hiện có 27 phòng học thường với sức chứa 35 – 70 chỗ ngồi và 01 hội trường lớn với diện tích 6860 m2  đáp ứng tốt các điều kiện cho sinh viên của Khoa học tập 2 ca/ 1 ngày, đặc biệt là đáp ứng tốt cho việc giảng dạy và học tập theo hệ thống tín chỉ. Các phòng được trang bị quạt điện, ánh sáng, đa số các phòng đều được trang bị máy chiếu, loa trợ giảng cho giảng viên, loa phục vụ nghe các bài học.

Các bài liên quan