Thông báo Sinh viên

Ngày 28-01-2019

Thông báo về việc thu học phí của sinh viên lớp đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa 13B tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:150/TB-ĐHTN ngày 24/1/2019.

Các bài liên quan