HSK

Ngày 10-01-2019

Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi HSK ngày 12.1.2019

Danh sách phòng thi chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan