Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 08-01-2019

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2612/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2018. Chi tiết Danh sách kèm quyết định xem tại file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan