Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 08-01-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2550/QĐ-ĐHTN ngày 14/12/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan