Quyết định về việc miễn giảm lệ phí KTX học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2213/QĐ-ĐHTN ngày 26/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan