Tin tức & Sự kiện

Ngày 01-11-2018

Thông báo về việc tham dự lớp hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin bằng công cụ Google

Kính mời: Cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ.
Nội dung như sau: 
  • Thời gian: 8h30, thứ 2, ngày 26/11/2018
  • Địa điểm : Phòng đa phương tiện, tầng 4 -Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin – Đại học Thái Nguyên
  • Nội dung: Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin bằng công cụ Google
  • Kinh phí : Miễn phí
  • Đối tượng: Cán bộ giảng viên, sinh viên.

Bạn đọc có nhu cầu đăng ký theo đường dẫn link đăng ký trực tuyến https://goo.gl/forms/sEEcCUiIAYcxLJOG2

Ngoài ra, bạn đọc có thể đăng ký cho cán bộ trực quầy tại tầng 1 Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin.

Hoặc xem tại:

http://lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet-tin/thong-bao-mo-lop-huong-dan-ky-nang-tim-kiem-thong-tin-bang-cong-cu-google-23554.html

https://www.facebook.com/TTHLTN/photos/a.401070749980351/1936700216417389/?type=3&theater

Đăng tin: Mai My

Các bài liên quan