Thông báo Sinh viên

Ngày 23-10-2018

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Thông báo số:2143/TB-ĐHTN ngày 18/10/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan