Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả học tập và rèn luyện THPT đợt 4 năm 2018

Quyết định số:2112/QĐ-ĐHTN ngày 10/10/2018.

Các bài liên quan