Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 12-10-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:2104/QĐ-ĐHTN ngày 09/10/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan