Tin tức & Sự kiện

Ngày 04-10-2018

Khoa Ngoại ngữ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (04/10/1961 – 04/10/2018)

Thứ năm, ngày 04/10/2018.

     Phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

     Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Pháp lệnh quy định việc quản lí của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), theo đó ngày 4/10 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC. Người dạy lực lượng Cảnh sát PCCC 4 điều, đó là :

     1. Phải luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn;

     2. Phải thường xuyên sẵn sàng nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kì trong tình hình nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân;

     3. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC;

    4. Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.”

     Ngày 4/6/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định lấy ngày 4/10 hằng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, huy động toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ.

     Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN đã tiến hành treo băng – rôn khẩu hiệu, tăng cường công tác tuyên truyền đến tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ về các quy định của pháp luật trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết của các cán bộ giảng viên, sinh viên về PCCC trong trường nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Ảnh - Tin bài: Mai My (SFL)

Các bài liên quan