Tin tức & Sự kiện

Ngày 02-10-2018

Hội nghị tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD năm học 2017-2018 phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TT-KT và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

      Hội nghị được tổ chức vào 8 giờ, ngày 27/09/2018, tại phòng họp Khoa. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Hồng Thắng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Ngoại ngữ; TS. Lưu Quang Sáng – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ, TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ Trưởng tổ TT-KT& ĐBCLGD – KNN, cùng toàn thể Lãnh đạo các Tổ chức năng và bộ môn.

TS. Lê Hồng Thắng - Trưởng Khoa Ngoại ngữ chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác khảo thí và ĐBCLGD.

TS. Phùng Thị Tuyết - Tổ Trưởng tổ TT-KT&ĐBCLGD báo cáo Tổng kết công tác TT-KT&ĐBCLGD.

     Sau phát biểu khai mạc của TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN là phần báo cáo Tổng kết công tác khảo thí và ĐBCLGD của TS. Phùng Thị Tuyết – Tổ Trưởng tổ TT-KT&ĐBCLGD, Khoa Ngoại ngữ với một số kết quả nổi bật sau:

        1.  Về công tác kiểm tra nội bộ

- Công tác kiểm tra thực tập: Khoa đã kiểm tra 03 cơ sở thực tập ngôn ngữ là đối tác mới và 02 cơ sở thực tập sư phạm. Kết quả công tác thực tập tại các công ty được thực hiện đúng quy định.

- Công tác kiểm tra giờ giảng của giảng viên: Khoa đã triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giảng viên dạy K40. Tổ kiểm tra đã dự giờ 14/15 giảng viên dự kiến.

- Công tác kiểm tra thi học kỳ: Khoa tiến hành 02 đợt kiểm tra công tác thi học kỳ, kịp thời thông báo, nhắc nhở giảng viên vi phạm giúp giảm hiện tượng coi thi muộn, nâng cao chất lượng coi, chấm thi cũng như trách nhiệm của giảng viên. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác coi thi 09 lượt và phát hiện 11 cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

- Ngoài ra, Khoa đã thực hiện các hoạt động kiểm tra công tác hành chính nội bộ, công tác kiểm tra ký túc xá, công tác kiểm tra nề nếp giờ giấc...

ThS. Lã Thùy Dung - Tổ phó Tổ TT-KT&ĐBCLGD báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

        2.  Về Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Hoạt động tự đánh giá Chương trình đào tạo: Năm 2018 triển khai tự đánh giá thêm 03 chương trình đòa tạo: SP Trung – Anh, Song ngữ Trung – Anh và SP Anh.

- Hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra cho 03 chương trình đào tạo được triển khai với sự tham gia đông đủ SV được triệu tập. Khoa đã tổng hợp phiếu lấy ý kiến khảo sát chuyên gia, nhà tuyển dụng về năng lực chuẩn đầu ra của sinh viên và chương trình đào tạo.

- Các hoạt động khảo sát: Trong năm học 2017-2018, Khoa đã tăng cường các hoạt động khảo sát như: Khảo sát lấy ý kiến nhà tuyển dụng, chuyên gia về chương trình đào tạo, khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên về chương trình đào tạo, khảo sát lấy ý kiến sinh viên về chất lượng học phần, khảo sát lấy ý kiến chuyên gia, nhà tuyển dụng về chất lượng đầu ra, khảo sát về chất lượng công tác khảo thí…….

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Khoa đã cử khoảng 20 giảng viên, chuyên viên tham gia lớp tập huấn đánh giá Chương trình đào tạo do Đại học Thái Nguyên tổ chức.

TS. Lưu Quang Sáng - Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ phát biểu trong Hội nghị.

        3.  Về công tác khảo thí:

- Công tác xây dựng ngân hàng đề thi tiếp tục được tăng cường với kết quả xây dựng mới 22 bộ ngân hàng đề và bổ sung điều chỉnh 05 bộ ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đã xây dựng trong năm học 2016-2017.

- Công tác coi thi, in sao đề thi, tổ chức chấm thi: Năm học 2017-2018, Tổ TT-KT&ĐBCLGD đã tổ chức: 05 đợt coi, chấm thi, nhập điểm cho sinh viên chính quy, với tổng số lượt SV dự thi là 33.046 và tổng số học phần là 253 học phần; 09 lượt kiểm tra công tác coi thi học kỳ II năm học 2017-2018.Trong năm học đã tổ chức các đợt thi kết thúc học phần cho các lớp VB2 tại Khoa và các tỉnh, tổ chức in sao và chấm thi kỳ thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung 02 lần.

      Khoa đã tổ chức 08 đợt thi chứng chỉ năng lực Tiếng Anh quốc tế Aptis với số lượng thí sinh là 670 và tổ chức 08 đợt thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK với 1.771 thí sinh.

       Trong năm học 2018-2019, Khoa sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học đồng thời chú trọng vào các hoạt động của công tác khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục.

TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổ Trưởng Tổ Hành chính tổng hợp phát biểu tại Hội nghị.

      Dưới sự chủ trì của TS. Lê Hồng Thắng – Trưởng Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN, Hội nghị thảo luận về các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cho năm học 2018 - 2019.

Ảnh - Tin bài: Mai My

Hiệu đính tin bài: Lã Thùy Dung

Các bài liên quan