Thông báo tuyển sinh

Ngày 14-09-2018

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

Thông báo số:1843/TB-ĐHTN ngày 10/9/2018.

Các bài liên quan