Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

Quyết định số: 1743/QĐ-ĐHTN ngày 15/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan