Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 27-08-2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1775/QĐ-ĐHTN ngày 22/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan