Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 13-08-2018

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1600/QĐ-ĐHTN ngày 24/7/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem thêm file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan