Thông báo tuyển sinh

Ngày 24-07-2018

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018

Thông báo số:1432/TB-HĐTS-ĐHTN ngày 19/7/2018.

Các bài liên quan