Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 15-06-2018

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1175/QĐ-ĐHTN ngày 6/6/2018. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Các bài liên quan