Thông báo tuyển sinh

Ngày 29-03-2018

Những thông tin tuyển sinh quan trọng vào Khoa Ngoại ngữ năm 2018

Thông tin tuyển sinh năm 2018. Phiếu đăng ký xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông chi tiết xem mẫu đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan