Đảng Đoàn thể

Ngày 22-09-2017

Đại hội chi bộ Nga – Pháp – Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, tại phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Chi bộ Nga – Pháp – KHCB đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2017 –2020.Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

     Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN, đồng chí Đỗ Thị Hải – Phó Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHTN, đồng chí Lê Hồng Thắng – UV BTV Đảng ủy ĐHTN, Bí thư Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ, đồng chí Lưu Quang Sáng – Phó Bí thư Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Chi bộ Nga – Pháp – KHCB.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ lần thứ hai nhiệm kỳ 2017-2020. 

     Đại hội đã nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017. Các ý kiến đóng góp tại Đại hội đều nhất trí đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn một số tồn tại, nhưng toàn thể Chi bộ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, hàng năm Chi bộ đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Trong nhiệm kỳ tới, toàn thể Chi bộ quyết tâm đoàn kết nhất trí vì mục tiêu chung: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ giáo viên, sinh viên; tiếp tục duy trì và phát triển công tác đào tạo ngành tiếng Nga, tiếng Pháp, các bộ môn KHCB, các môn học cho Đại học liên thông, Văn bằng 2, Cao học… đặc biệt bảo đảm chất lượng đào tạo, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy; chuyển hướng nghiên cứu khoa học và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đủ năng lực, trình độ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; giữ vững khối đoàn kết đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp từ đó tạo quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hùng – P.BT Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN, đồng chí Lê Hồng Thắng – UV BCH Đảng ủy ĐHTN, Bí thư Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ, đồng chí Lưu Quang Sáng – PBT Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ đều ghi nhận những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, đồng thời chỉ đạo, động viên Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của từng đảng viên trong Chi bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phạm Văn Hùng – P.BT Đảng ủy Khối Cơ quan ĐHTN phát biểu tại Đại hội. 

Đồng chí Lưu Quang Sáng – PBT Đảng ủy Khoa Ngoại ngữ phát biểu tại đại hội.

     Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm 05 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh – Bí thư

Đồng chí Đặng Thị Kiều – Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Như Nguyệt – Chi ủy viên

Đồng chí Cao Thị Thu Lương – Chi ủy viên

Đồng chí Đỗ Thanh Mai – Chi ủy viên

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 -2020

     Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu với nội dung chính: Nhiệm kỳ 2017- 2020 Chi bộ tiếp tục quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh…Phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

     Kết thúc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh thay mặt Ban Chi ủy mới tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời khẳng định Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 cùng các đảng viên trong Chi bộ sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

Tin ảnh: Đỗ Khắc Hoàn - TTTV

Tin bài: Nguyễn Thị Như Nguyệt - Bộ môn tiếng Nga 

Các bài liên quan