Quyết định về việc công nhận trúng tuyển vào Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia bổ sung đợt 1 năm 2017

Quyết định số:1915/QĐ-ĐHTN ngày 13/9/2017

Các bài liên quan